Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politimester

Født tirsdag den 8. juni 1943 i Nørresundby
Død fredag den 29. december 2023

Mini-biografi: Var søn af en fuldmægtig, blev efter skoletiden ansat som assistent i Frederiksberg Kommune, kom i 1963 på Hærens Officersskole, gjorde efter uddannelsen her tjeneste ved FN i Mellemøsten til 1967, blev udnævnt til premierløjtnant samt kaptajn i hærkommandoen, siden i forsvarskommandoen. Karsten Petersen læste derefter jura på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1974, arbejdede 1975-79 som fuldmægtig hos Folketingets ombudsmand Lars Nordskov Nielsen. Var derefter til 1982 politifuldmægtig i Gladsaxe Politi, til 1990 politifuldmægtig og siden politiassessor samt vicepolitimester hos rigspolitichef Ivar Boye. Virkede nogle år tillige som medhjælper hos statsadvokaten for Sjælland, blev 1990 politimester hos rigspolitichefen og samme år chef for Politiskolen. Petersen var sekretær for udvalget vedrørende flytningen af Thule-befolkningen, medlem af Den grønlandske retsvæsenskommission, af bestyrelsen for Foreningen af Politimestre i Danmark, af Politidirektørforeningen, bestyrelsesformand i Dronning Louises Stiftelse samt medlem af bestyrelsen i Ideer for livet Fonden, sad i to år som formand for Europarådets ekspertkomité vedrørende Police Ethics and Problems of Policing. Modtog FN's Emergency Force-medalje, Politiets hæderstegn og blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.