Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og landbrugsminister

Født tirsdag den 11. april 1876 i Kragelund, Øster-Snede, Hedensted
Død tirsdag den 26. september 1967 i Kastrup

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, kom ud at tjene efter konfirmationen og gik siden på Frederiksborg Højskole. Arbejdede et par år som vognmandskusk i København, deltog i arbejderbevægelsen og holdt siden politiske møder på sin gård i Bøgballe. Fik oprettet en husmandsforening og en socialdemokratisk forening, kom 1909 i sognerådet. Kristen Bording hentede erfaring i samfundsmæssig forvaltning og økonomi gennem arbejdet i krigsårenes reguleringsudvalg, valgtes 1920 til Folketinget og blev 1924 landbrugsminister i Thorvald Staunings socialdemokratiske regering. Fik gennemført love om driftslån til mindre jordbrugere, om jords udstykning og sammenlægning, om kontrol med smør og kød m.m. Blev ved regeringens afgang 1926 partiets ordfører i sager om hjælpeforanstaltninger til landbruget og 1929 igen landbrugsminister. Fik gennemført bl.a. love om husdyr og kødkontrol, tog initiativ til nedsættelsen af en landbokommission, der skulle overveje landbrugets beskatnings-, gælds- og produktionsforhold og spørgsmål vedrørende landets selvforsyning. Var blandt hovedforhandlerne i Kanslergade-forliget, varetog især de mindre brugs interesser. Fortsatte som landbrugsminister, sidst i ministeriet Scavenius, samarbejdede med venstremanden Henrik Hauch, var 1943 blandt de ministre, som bistod "nimandsudvalget". Vilhelm Buhl søgte at få Bording som landbrugsminister i befrielsesregeringen, men frihedsrådet afviste ministre fra Scavenius-regeringen, i Hans Hedtofts regering 1947 overtog Bording igen landbrugsministeriet til 1950.