Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, lærer og litteraturhistoriker

Født mandag den 10. november 1823 i København
Død lørdag den 30. december 1899 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en kasserer, blev i 1841 student fra Det von Westenske Institut, studerede først teologi, men skiftede til studiet af oldnordisk litteratur, bearbejdede og oversatte sammen med en islandsk ven, flere islandske sagaer. Udgav i 1852 sin første bog: Gunløg Ormetunge og modtog samme år et kongeligt rejsestipendium, som blev brugt på rejse til Island. Udgav 1853 Knud den hellige, en tragedie i 5 akter, året efter kom en større digtsamling, i 1856 tog Kristian Arentzen magisterkonferens i æstetik og udgav 1857 den værdifulde digtsamling: Et Livsstadium. Blev 1860 ansat som lærer i dansk og tysk ved Metropolitanskolen, blev året efter adjunkt og tog 1872 sin afsked for at hellige sig litteraturhistoriske studier, fik 1893 titel af professor. Havde et gæstfrit hjem, hvor forfattere som H.V. Kaalund, Sophus Schandorph, Holger Drachmann, Harald Høffding, Julius Petersen og professor H. Schwanenflügel, ofte kom på besøg. Arentzen fuldførte i årene 1870-78, et 8 binds værk om Baggesen og Oehlenschläger, udgav 1879 et jubelskrift om Adam Oehlenschlæger og blev samme år udnævnt til Ridder af Dannebrog. Modtog Det Anckerske Legat samt flere priser fra Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse. Udgav 1886 Erindringer eller breve Fra yngre og ældre dage.

Assistens Kirkegård, København 2021
© www.gravsted.dk (foto:flm)
portræt © Det Kongelige Bibliotek