Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, retsskriver og justitsråd

Født onsdag den 3. januar 1748 i Fole (Fohl), Haderslev
Død tirsdag den 2. oktober 1821 i Varde

Mini-biografi: Var søn af en bondeskrædder, lærte at læse, skrive samt regne hos byens lærer, var yderst velbegavet og havde allerede som 11-årig sit virke som skoleholder i Gram. Blev siden ansat som skriver hos Hans Adolf Brorson på Ribe Bispekontor, giftede sig i 1781 med dennes datter Catharine, tog samme år juridisk eksamen for ustuderede og blev ansat som by-skriver i Varde, blev siden hospitalsforstander samt kirkeværge. Laurids Fogtman blev i 1787 byfoged og samtidig herredsfoged i Nørre-, Øster- samt Vester-herreder, havde tidligere været rets-skriver for disse herreder. Udarbejdede flere samlinger af retsbestemmelser og kommenterede lovsamlinger, den vigtigste er nok Samlingen af kgl. Reskripter, Resolutioner og Kollegialbreve, i kronologisk orden fra 1660 til 1812, der blev udgivet fra 1786 til Fogtmans død i 1821. Reskripter var hidtil blevet udgivet enkeltvis og tilsendt de relevante myndigheder, deres bestemmelser blev offentliggjort på plakater og sat op på offentlige steder, men var i virkeligheden tilgængelige for befolkningen før samlingen udkom, den blev fortsat af Tage Algreen-Ussing samt andre og benyttes stadig som hovedkilde. Fogtman fik titel af virkelig kancelliråd i 1805 og blev virkelig Justitsråd ved sin afskedigelse i 1814.