Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk retspræsident

Født torsdag den 15. juni 1882 på Frihedslund, Fuglebjerg, Ruds-Vedby, Sorø
Død torsdag den 8. juni 1950 i Holbæk

Mini-biografi: Var søn af en etatsråd, blev i 1899 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog 1905 kandidateksamen, blev 1911 ansat som assistent i Justitsministeriet. Udnævntes 1917 til fuldmægtig og ekspeditionssekretær, 1920 til kontorchef. Lauritz N. Hvidt blev i 1926 dommer i Østre Landsret og var fra 1932 præsident for Sø- og Handelsretten. Var i årene 1911-19 sekretær i Retslægerådet, underviste 1915-32 i medicinallovgivning for embedslægestuderende og udgav Den danske Medicinallovgivning, var 1919-26 kasseinspektør i Justitsministeriet. Hvidt sad som medlem Retsplejeudvalget, af bestyrelserne i det Anders Sandøe Ørstedske Prismedalje-Legat, Aarestrups Stiftelse og Legat, Diakonissestiftelsen, Dansk Forening for international Søret, af Skolerådet for N. Zahles Skole og af tilsynsrådet for Sparekassen for København og Omegn. Var formand for etatsrådinde Kofoeds Legat for Sømænd af Koffardi-etaten, for komitéen for Aktieselskabet Burmeister & Wains Afviklings-afdeling, for Fragtankenævnet, lærlingerådet og for udvalget angående bjergeløn for skibe, havde tillige hvervet som kongelig kommissarius ved den københavnske vandafledningskommission i 1936 og var 1927-38 medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsen. Blev udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog og Dannebrogsmand samt til Ridder af 1. klasse af den Norske St. Olavs Orden og Kommandør af 1. grad af den Svenske Nordstjerneorden. Var far til højesteretspræsident Mogens Hvidt.