Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk højesteretspræsident og dommer

Født tirsdag den 7. november 1911 i København
Død søndag den 5. januar 1997

Mini-biografi: Var søn af retspræsident L.N. Hvidt, blev 1929 student, læste jura og tog kandidateksamen 1935, arbejdede derefter en tid som dommerfuldmægtig. Blev 1937 ansat i justitsministeriet, 1946 konstitueret i Københavns byret og udnævntes 1954 til dommer i Østre landsret. Mogens Hvidt var 1961 indstillet som højesteretsdommer, men fik først stillingen 1964, da justitsminister Hans Hækkerup 1961, i stedet valgte at indstille Louis le Maire. Hvidt blev 1975 udpeget af sine kolleger til præsident for højesteret og varetog dette hverv til 1981. I de år behandlede højesteret bl.a. Christianiasagen, hvor dommerne frifandt forsvarsministeriet for beboernes påstande, gav medhold i påstanden om rømning af området og overlod det til regering og Folketing at tage stilling til Christianitternes fortsatte brug af stedet. Hvidt var repræsentant for retten, i en sammenslutning af højesteretspræsidenter og generalprokurører i EF-landene og ved møder mellem de nordiske landes højesteretspræsidenter. Sad som medlem af arbejdsrettens formandskab, af Kirkefondets bestyrelse, var sekretær for kommissionen vedrørende de islandske håndskrifter, formand for udvalget vedrørende revision af retsplejelovens afsnit om advokater og næstformand for Kristelig akademisk forening. Var formand for bestyrelsen for N. Zahles skole, som tipoldefaren L.N. Hvidt var med til at oprette. Modtog Storkorset, udnævntes til Ridder samt Kommandør af Dannebrog.