Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk søofficer

Født søndag den 28. november 1756 i København
Død torsdag den 27. juli 1837 i København

Mini-biografi: Var søn af en byfoged, blev kadet som 15årig og efter 8 år udnævnt til sekondløjtnant. Blev premierløjtnant i 1788, året efter kaptajnløjtnant, 1797 kaptajn, 1809 kommandørkaptajn og 1812 kommandør. Var på nogle togter til Vestindien og ellers mest udkommanderet med orlogsskibe i hjemlige farvande, blev 1795 alvorligt såret ved en kanonsprængning. Lorentz Fjelderup Lassen var et år indrulleringsofficer i Bergens distrikt, 3 år interimsekvipagemester, fra 1795 viceekvipagemester på Nyholm og blev 1797 medlem af Københavns Havnekommission. Havde ved Slaget på reden 1801 en udsat som chef for blokskibet Prøvesten, kæmpede dog tappert til skibet var fuldstændig sønderskudt og kun havde to brugbare kanoner tilbage. Blev rost af sin eskadrechef Olfert Fischer, hyldet af Københavns befolkning, modtog erindringsmedaljen i guld af kongen og en hædersgave fra danske og norske kvinder. Lassen blev 1802 chef for fregatten Rota i eskadren i Middelhavet, 1806 ansat som indrulleringschef og overlods i Frederikshalds distrikt, var under krigen 1807-14 højst kommanderende for kystforsvaret her. Vendte herefter tilbage til Danmark, blev afskediget, dog med fuld gage og et årligt tillæg på 300 rigsdaler, på grund af sit heltemod i Slaget på reden. Fik titel af kontreadmiral og udnævntes til Ridder af Dannebrog.

Holmens Kirkegård, København 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)