Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge, hygiejniker og professor

Født torsdag den 24. februar 1881 i København
Død onsdag den 26. februar 1947 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev student 1899 og tog i 1906 medicinsk embedseksamen. Var assistent på universitetets fysiologiske laboratorium hos Christian Bohr, studerede bakteriologi hos C.J. Salomonsen og arbejdede 1907-13 på universitetets laboratorium for bakteriologi samt på instituttet for almindelig patologi, studerede biokemi i Berlin samt almindelig patologi og fysiologi i Oxford. Forsvarede 1910 disputatsen Undersøgelser over Fosterstofskiftet for en doktorgrad og deltog året efter, sammen med Holger Møllgaard, i konkurrencen om professoratet i fysiologi ved landbohøjskolen. Louis Sigurd Fridericia gjorde turnustjeneste på Rigshospitalet, var assistent på Københavns medicinske poliklinik, på Kommunehospitalet, blev 2. reservelæge hos Knud Faber på Rigshospitalet og siden reservelæge hos overlæge Victor Scheel på Bispebjerg Hospital. Fik 1918 specialistanerkendelse i intern medicin, blev samme år professor i hygiejne og konsulent ved Sundhedsstyrelsen. Havde adskillige tillidshverv: var bl.a. censor ved Landbohøjskolen, sekretær i Dansk Selskab for Intern Medicin, formand for Kommissionen for Embedslægeeksamen, medlem af Arbejdsrådet, formand for Dansk Ligbrændingsforening, var landsredaktør for Nordisk hygiejnisk Tidsskrift, formand i Biologisk Selskab og for P. Carl Petersens Fonds videnskabelige afdeling. Medlem af Videnskabernes Selskab, af repræsentantskabet for Mosaisk Trossamfund og af direktionen for Mosaisk Drengeskole. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til scenograf Allan Fridericia.