Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker og landmand

Født søndag den 5. november 1848 på Pederstrup, Vesterborg, Lolland
Død mandag den 19. juni 1916 i København

Mini-biografi: Var søn af en hofjægermester, fik efter skoletiden en landbrugsuddannelse på godser på Lolland og i Slesvig, blev 1872 forpagter af Skelstofte under Christianssæde og erhvervede 1891 Rudbjerggård ved Nakskov. Vandt snart stor anseelse som landmand på grund sin praktiske driftsledelse og fik tiltroet adskillige tillidshverv. Ludvig Reventlow blev medlem af Landhusholdningsselskabets bestyrelse, formand for sukkerroedyrkerne på Vestlolland, for Maribo amts økonomiske selskab og for De samvirkende Lolland-falsterske landboforeninger. Var i årene 1876-84 medlem af Vesterborg sogneråd og 1900-10 af Maribo amtsråd. Valgtes 1895 til Folketinget i Nakskovkredsen, var tilhænger af en mådeholden og fordragelig agrarpolitik, på linje med den, der forfægtedes af ministeriet Reedtz-Thott. Sluttede sig på rigsdagen til det forligsvenlige Højre under Lars Dinesen, men meldte sig 1903 ud af Højre og gik 1906 i valggruppe med Venstrereformpartiet. Stillede op til valg som venstremand og holdt kredsen ved valgene 1909 og 1910. Reventlow stemte 1910 for N. Neergaards fremskudte forter, men var 1912 kun en valen tilhænger af ministeriet Berntsens grundlovspolitik. Sad som medlem af Landmandsbankens bankråd og var formand for kommissionen angående jord til landarbejdere, fik 1909 titel af kammerherre. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Bror til kreditforeningsdirektør Eduard Reventlow.