Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand og godsejer

Født mandag den 15. november 1751 på Aggersvold, Hjembæk, Holbæk
Død søndag den 19. april 1807 på Løvenborg, Holbæk

Mini-biografi: Var søn af lensbaron Severin Leopoldus Løvenskiold, læste jura og tog kandidateksamen 1772, blev 1774 auskultant i Rentekammeret og fik titel af kammerherre. Udnævntes 1781 til amtmand i Holbæk Amt, 1783 tillige i Kalundborg, Sæbygård og Dragsholm Amter og førte desuden overtilsynet med det odsherredske gods. Michael Herman Løvenskiold var medlem af Hoverikommissionen af 1795, overtog ved faderens død Løvenborg, var en dygtig amtmand og viste både som embedsmand og som godsbesidder en levende interesse for landboreformernes gennemførelse. Var en velgører for sine egne bønder og ofrede gerne betydelige summer til udskiftninger, udflyttergårde, til opførelse af stengærder og til anskaffelse af en god kvalitet sædekorn og kløverfrø. Tog sig tillige af skoleundervisningen af almuens børn. Løvenskiold blev 1803 Ridder af Dannebrog, men mistede året efter sin stilling som amtmand.