Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk universitetslektor, jurist og forfatter

Født lørdag den 10. april 1926 i København
Død torsdag den 2. maj 1985

Mini-biografi: Valgte efter studentereksamen at læse jura og tog kandidateksamen 1952, påbegyndte senere et konferensstudium og blev i 1967 mag.art. Blev samme år ansat på Københavns Universitets historiske institut som amanuensis, udnævntes siden til lektor i middelalderhistorie. Mogens Rathsack skrev 1967 en større afhandling om Christiern den andens landlov, efter at have undersøgt et håndskrift, der havde tilhørt Mogens Gøye og om hvilket historikeren Johan Hvidtfeldt hævdede, at lovteksten her var den autentiske landlov. Rathsack forsvarede i 1980 sin omfattende disputats Fuldaforfalskningerne. En retshistorisk analyse af klostret Fuldas pavelige privilegier i perioden 751-ca. 1158 for en doktorgrad. Værket var en kyndig og minutiøs diplomatarisk analyse af Fuldadiplomerne med henblik på ægthed med indgående studier over dette samt andre klostres rets-institutioner, besiddelsesrettigheder, jurisdiktion, status etc. Rathsack betragtede undersøgelsen som forstudie til en generel fremstilling af pavestolens privilegiepolitik i den tidlige middelalderhistorie, med striden mellem kirken og de verdslige herskere. Rathsack nåede ikke at fuldføre arbejdet, men disputatsen alene var et værk på internationalt niveau som også blev udgivet på tysk.