Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk grosserer

Født lørdag den 22. juni 1816 i København
Død fredag den 19. september 1884 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev efter konfirmationen ansat i familiefirmaet Moses & Søn G. Melchior, et af den tids betydeligste danske handelshuse, fik 1840 titel af grosserer og optaget i ledelsen. Blev ved faderens død 1845 eneejer af firmaet, der drev handel med egne skibe mellem Europa og de vestindiske øer. Moritz Melchior var en dygtig leder og kunne udvide forretningen, trods forandringerne i verdenshandelen og firmaet var blandt de handelshuse fra det 18. århundrede, der endnu i det 19. århundrede var blandt Københavns største og mest ansete forretninger. Melchior havde adskillige tillidsposter: var medlem og siden formand af Grosserer-Societetets komité og arbejdede for dannelsen af Fællesrepræsentationen for den danske Handelsstand. Medvirkede 1855 ved købet af børsbygningen, var medlem af Sø- og Handelsretten, fra 1851 borgerrepræsentant, medlem af Københavns Havneråd, medlem af kommissioner vedrørende lodsvæsen, sukkerbeskatning, skibsfartsforhold m.m. Medstifter og formand af Frihandelsforeningen, medstifter af Privatbanken, medlem af Landstinget og af repræsentantskabet for Det mosaiske Trossamfund i København. fik 1876 titel af etatsråd. Ægteparret Melchior var særdeles gæstfri og havde ofte besøg af kunstnere, især på deres landsted "Rolighed" på Østerbro, hvor H.C. Andersen tilbragte sin sidste tid og døde 1875. Melchior oprettede Moritz G. Melchior og Hustrus Legat.