Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge, fødselshjælper, etatsråd og professor

Født onsdag den 1. juni 1740 i Mejrup, Holstebro
Død fredag den 20. juni 1800 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, dimitteredes 1756 til universitetet, tog medicinsk eksamen 1760, blev anatomisk prosektor, forsvarede 1759 og 1761 sine første disputationer. Var elev af Christian J. Berger, fik adgang til at overvære fødsler, forsvarede 1762 disputatsen De doloribus parturientium signum felicis partus præbentibus for doktorgraden. Matthias Saxtorph tog 1765 medicinsk eksamen, blev kandidat ved medicinsk afdeling på Frederiks hospital, tog 1767 med kgl. stipendium på treårs studierejse, til Wien, Strasbourg og Paris. Forsvarede 1771 disputatsen De diverso parlu ob diversam capilis ad pelvim relationem mutuam. Blev efter Berger stadsaccoucheur, leder af jordemoderhuset, fattiglæge og overlæge ved Almindelig hospital, 1773 professor medicinæ designatus ved fakultetet. Skrev 1775 afhandlingen De ischuria ex utero retroflexo (Societatis medicæ Haun. collectanea). Blev samme år reservemedicus ved Frederiks hospital, 1795 professor ordinarius. Indførte Levrets bækkenkrummede tang, konstruerede selv en tang og gjorde den danske fødselsstiftelse kendt over hele Europa. Udgav lærebogen Kort Udtog af Jordemodervidenskaben og Nyeste Udtog af Fødselsvidenskaben. Var medstifter af Københavns medicinske Selskab, medlem af Videnskabernes Selskab, af det norske Videnskabernes selskab, af Collegium medicum, af landhusholdningsselskabet, af kommissionen til ophjælpning af den danske kirurgi og direktionen for Frederiks hospital. Fik titel af justitsråd og etatsråd. Far til Sylvester Saxtorph.