Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk læge, fødselshjælper og konferensråd

Født tirsdag den 27. oktober 1772 i København
Død søndag den 22. marts 1840 i København

Mini-biografi: Var søn af professor Mathias Saxtorph, dimitteredes 1788 privat til universitetet, tog 1792 eksamen fra Kirurgisk Akademi og var kirurgisk kandidat ved Frederiks Hospital til 1795. Underviste i jordemodervidenskab ved Fødselsstiftelsen, forsvarede 1795 disputatsen Examen armamentarii Lucinae for en doktorgrad, var derefter på studierejse til Wien og Paris i tre år. Udnævntes 1799 til professor extraordinarius i kirurgi og obstetrik ved universitetet, og blev distriktslæge i København. Sylvester Saxtorph overtog faderens embeder som stadsaccoucheur, leder af Fødselsstiftelsen, læge ved Plejestiftelsen og blev medlem af jordemoderkommissionen og Collegium medicum. Blev 1803 medlem af det nyoprettede sundhedskollegium og ved Johan Clemens Todes afgang 1805, professor ordinarius og assessor consistorii. Manglede sin fars ekspertise og stod hjælpeløs over for de hyppige epidemier af den dødbringende barselfeber, som 1839 nødvendiggjorde Fødselsstiftelsens midlertidige overflytning til en bygning i Stormgade. Lod sin fars jordemoderbøger genoptrykke uden særlige tilføjelser, var ret uinteresseret i nyopdagelser inden for fødselshjælp, fulgte slet ikke med tiden på Fødselsstiftelsen og blev derfor udsat for voldsom kritik af sin ledelse. Saxtorph blev medlem af Frederiks hospitals direktion, af Videnskabernes Selskab, æresmedlem af Det kongelige medicinske selskab, fik titel af etatsråd og konferensråd og blev Ridder af Dannebrog. Far til kirurgen Mathias Saxtorph.

Assistens Kirkegård, København (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)