Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk generaldirektør

Født lørdag den 20. september 1828 i København
Død søndag den 1. september 1889 i København

Mini-biografi: Var søn af en farver, kom efter skoletiden på Den kongelige militære Højskole, blev efter uddannelsen løjtnant ved artilleriet og siden ved Ingeniørkorpset i Treårskrigen 1848-50. Blev 1853 premierløjtnant, 1855 ansat ved Vejtjenesten, deltog i kontrollen med anlægget af jernbanestrækningen fra Roskilde til Korsør, som teknisk assistent for ingeniør Frederik Dreyer og førte siden kontrol med de engelske ingeniører, der udførte projekteringen af de første jysk-fynske baner. Niels Henrik Holst blev 1857 kaptajn, forlod hæren 1865 og blev 1867 udnævnt til direktør for De jysk-fynske Statsbaner. Opgaven som kontrollerende ingeniør ved baneanlæggene blev overdraget til premierløjtnant I.W. Tegner, Holst overtog kontrollen med banernes drift og afleveringsforretningen og blev driftsbestyrer. Omorganiserede med succes banernes bestyrelse, fik anerkendelse fra regering og Rigsdag for sin administration af f.eks. fartplaner samt tariffer, som fremmede produktion og omsætning til indirekte gavn for landet. Udnævntes 1885 til generaldirektør for samtlige danske statsbaner. Holst varetog sin stilling med flid og dygtighed, lagde et betydeligt organisatorisk arbejde i ordningen af centraladministrationen og blev en overgang kritiseret for at have centraliseret DSB lidt for meget. Holst fik titel af etatsråd, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. og 1. grad.