Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør

Født tirsdag den 7. marts 1775 i København
Død søndag den 12. maj 1850 i Helsingør

Mini-biografi: Var søn af en apoteker, gik på Efterslægtselskabets Skole og kom efter konfirmationen i lære på kontoret i Rybergs handelshus. Nedsatte sig efter uddannelsen som mægler i København, oparbejdede ret hurtigt en større formue, formentlig ved at have heldet med sig i spekulationer i statspapirer og købte 1809 Lindegården i Horns Herred, året efter hovedgården Krabbesholm. Nicolai Holten foretog adskillige forbedringer ved hovedgården, ved kirker og bøndergårde og lod bl.a. opføre skolen i Sæby. De gode finansielle evner kom gehejmestatsminister Joachim Godske Moltke for øre, Holten blev ansat i statsgældsdirektionen som særlig vekselkyndigt medlem og varetog i årene 1817-39 stillingen som chef for bureauet for de udenlandske betalinger. Var tillige med Jonas Collin, Johan Sigismund von Møstings højre hånd i alt angående finansadministrationen, tog sig især af omsætningerne mellem sedler og sølv på børsen, Frederik VI benyttede sig også af Holtens ekspertise til sine private forretninger. Holten var medlem af kommissionen, der udarbejdede forslag til vekselloven af 1825 og blev 1839 udnævnt til direktør for Øresunds toldkammer, var en samvittighedsfuld embedsmand, offervillig patriot og en gavmild mæcen for litteratur og kunst. Fik titel af etatsråd, konferensråd og gehejmekonferensråd, modtog Storkorset, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør.