Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk redaktør og amtsskolekonsulent

Født søndag den 10. august 1873 i Hjemsted, Skærbæk
Død torsdag den 14. juli 1966 i Tønder

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev dog selv læreruddannet på Tønder Seminarium 1891-94. Da de preussiske myndigheder ikke ville tillade, at den dansksindede Svendsen virkede som lærer i Nordslesvig, måtte han 1894-97 tage stillinger i det sydlige Slesvig samt i Holsten. Var i en kortere periode lærer ved Sankt Petri Skole i København, men vendte tilbage til Sønderjylland og skiftede fra lærergerningen til journalistikken. Ansvarshavende redaktør for dagbladet Heimdal i Aabenraa 1899-1904, derefter udgiver samt redaktør af dagbladet Modersmaalet-Dannevirke i Haderslev 1904-20. Blev konstitueret borgmester og politimester i Haderslev 1919. Amtsskolekonsulent i Tønder amt 1920-46. Havde mange tillidshverv i nationalpolitisk og skolesammenhæng. Sammen med amtmand, lensgreve O.D. Schack, initiativtager til oprettelsen af Tønder Amts Museum, museets første formand samt æresmedlem af museets bestyrelse. Tillige æresmedlem af bestyrelsen for Foreningen til det danske sprogs Bevarelse i Nordslesvig (Sprogforeningen). Den danske regerings repræsentant i Folkeforbundets udvalg vedrørende mindretalsforhold. Var som amtsskolekonsulent meget respekteret, også af det tyske mindretal. Skrev romanerne Mens Stormen raser (1902, under pseudonymet Broder Boysen) og Hjemstavn (1904). Desuden adskillige udgivelser vedrørende sønderjysk historie samt erindringsværket Sønderjysk Skæbne I-III (1953-68). Kommandør af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand.