Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsråd

Født ca. 1490 - (mangelfuld?)
Død søndag den 8. november 1545 på Vallø Slot, Valløby, Stevns

Mini-biografi: Var søn af en rigshofmester, fik Vordingborg som regnskabslen, efter faderens død Koldinghus og Len som frit pant og arvede efter moderen Vallø Slot. Sluttede sig til Mogens Gøye på Koldinghus, under oprøret mod Christian 2. Oluf Nielsen Rosenkrantz blev truet på livet af oprørerne og hertug Frederik, overgav sig og var med til at hylde Frederik 1., blev optaget i rigsrådet og fik Vallø tilbage. Blev ved kongens kroning slået til ridder, fik en betydende position under Frederik 1., deltog i Københavns belejring. Var medlem af rigsrådet, der styrede Sjælland under kongens ophold i hertugdømmerne og deltog i alle vigtige regeringshandlinger. Rosenkrantz blev 1529 gift med Ide Munk, 1532 udnævnt til hofmester for hertug Hans, som katolikkerne ønskede skulle arve tronen. Da Sjælland og Fyn rejste sig til fordel for Christian 2., førte Rosenkrantz hertug Hans til Sønderborg, tog selv til Nyborg, blev pågrebet og fængslet sammen med hustru og børn. De blev frigivet af grev Christoffer, opholdt sig en tid på Vallø, kaldtes 1535 af grev Christoffer til herredag i København. Blev af lybækkerne og borgerpartiet kastet i Blåtårn, kom ved Københavns overgivelse 1536 i Christian 3.'s magt, fik sæde i rigsrådet og indtog igen en betydningsfuld position.