Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk søofficer

Født lørdag den 5. august 1815 i Nyborg
Død lørdag den 11. januar 1896 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en kommandørkaptajn, blev som 13årig kadet og udnævntes 1837 til sekondløjtnant. Var 1838 med på fregatten Rota, der hentede Bertel Thorvaldsen i Livorno og hentede 1842 dampskibet Hamlet i England og førte det i fart København-Helsingør. Blev assistent på navigationsskolen i Helsingør, sejlede 1843 med styrmandselever i en koffardibrig, fortsatte om vinteren undervisningen i land. Alexander Wilde blev 1847 premierløjtnant og chef for dampskibet Hebe til rådighed for Christian VIII ved Vesterhavsøerne. Var 1848 med fregatten Bellona på blokade ved Elben, 1849 med dampskibet Slesvig, der transporterede en bataljon soldater til Helgenæs, var næstkommanderende i korvetten Najaden som vagtskib i sundet og virkede i 3. krigsår ved søtransportvæsenet samt marinekorpset i Slesvig. Var 1852 næstkommanderende i skonnerten Elben ved Altona, 1853 med linjeskibet Dannebrog til Karlskrona, derefter med den dansk-norsk-svenske eskadre i Nordsøen. Blev i 1855 kaptajnløjtnant og adjudant hos flådeinspektøren, var 1861 næstkommanderende i linjeskibet Frederik VI, 1863-64 chef for panserskonnerten Absalon, blev i 1866 medlem af Københavns havneråd, 1868 kaptajn og 1874 kommandør. Udgav 1884 bogen Erindringer om Jerichau og Thorvaldsen ombord paa Fregatten Rota, Wildes korrespondance med kong Oscar II af Sverige opbevares i Stockholm. Var Ridder af Dannebrog. Far til Alexander Wilde.