Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer og politiker

Født fredag den 12. februar 1796 på Gammel Skivehus (i dag hotel), Skive
Død onsdag den 8. august 1860 på Katrinebjerg, Christiansbjerg, Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, mistede moderen som 8årig og blev optaget i huset hos en justitsråd i Lemvig. Købte som 16årig Svendsholm i Staby sogn, afstod den igen 1822 og blev forpagter af afbyggergården Østergård under Rydhave, 1824 Øgelstrup ved Nørre Vosborg, solgte den igen 1827 og købte i stedet Thimgård som blev afhændet 1840. Otto la Cour var fra 1834 stænderdeputeret for Viborg-Ribe stifters sædegårdejere, var med ved møderne 1836 og 1838 i Viborg. Stillede ved mødet 1836, forslag om en ændring i de gældende bestemmelser for kreaturers optagelse, så man på den måde kunne fremme markfreden. Der blev nedsat en komité, som dog valgte ikke at vedtage forslaget. Var samme år talsmand for statens ansvarlighed for embedsmændene og foreslog at staten skulle erstatte tab, der opstod ved skifteforvalteres og overformynderes uhæderlighed. Forsamlingen vedtog med 33 ja stemmer mod 16 nej, at petition skulle indgives. Talte 1838 for bevarelse af den jyske race, så ublandet som muligt, så der ikke kom halvblodshingste i Thisted, Ringkøbing eller Ribe Amter. La Cour var 1850-53 tiendekommissær for Aarhus Amt. Bror til officeren Niels la Cour, far til 11 børn, her i blandt maleren Janus la Cour og officeren Peter la Cour.