Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk officer

Født onsdag den 22. februar 1882 på Frederiksberg
Død søndag den 8. maj 1977 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af sporvejsdirektør P.G. Ramm, blev år 1900 student fra Metropolitanskolen, kom derefter 2 år på officersskole, blev sekondløjtnant og premierløjtnant i ingeniørkorpset 1903, gennemgik 1905-08 den særlige ingeniørafdeling. Gjorde i året 1908-09 tjeneste ved det franske ingeniørkorps, fik 1909 certifikat fra Sorbonne i Phonétique internationale og tog 1910 internationalt certifikat som ballonfører. Paul Ramm blev 1915 kaptajn, året efter 1916 chef for hærens ballonpark, 1917 chef for søfrontens bygningsdistrikt, 1927 for korpsets skoler, 1929 stabschef ved korpset, 1930 oberstløjtnant og chef for ingeniørdirektionen. Var i to år chef for 1. pionerbataljon, blev oberst 1933, generalinspektør for ingeniørtropperne og direktør for hærens bygningstjeneste 1934, generalmajor 1938. Ramm var medlem af luftfartskommissionen, formand for Ingeniørofficersforeningen, formand i selskabet til udgivelse af Tidsskrift for Ingeniørofficerer, skrev flere artikler hertil og til Militært Tidsskrift. Var med til at få oprettet kaserner og anlagt øvelsespladser. Sad som medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse, af konservativ vælgerforenings hovedbestyrelse, sundhedskommissionen, af bestyrelsen for Aeronautisk selskab, var medlem af bestyrelsen og siden formand i A/S Frederiksberg Jernstøberi og Maskinfabrik samt formand i A/S Lyngby-Nærum-Banen. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 2. og 1. grad. Bror til Axel Ramm.

Frederiksberg Ældre Kirkegård (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)