Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født ca. 1500 - (mangelfuld?)
Død ca. 1560 - (mangelfuld?)

Mini-biografi: Studerede fra 1523 ved Wittenberg Universitet og var ifølge historikeren Arild Huitfeldt, hvid munk fra Børglum. Blev formodentlig hjemkaldt 1524 da rigsrådet udstedte proklamation mod lutherdommen, tog derfor aldrig magistergraden. Peder Thomesen blev ansat hos rigshofmester Mogens Gøye og blev måske på dennes foranledning, sognepræst til Torum og Junget i Salling. Havde kongeligt værnebrev, var indkaldt til herredagen 1530, må derfor have været blandt de mest betydningsfulde jyske lutheranere. Blev efter reformationens sejr, den første protestantiske superintendent og medlem af kirkekommissionen, der udarbejdede den latinske kirkeordinans af 1537. Thomesen fik en vanskelig og opslidende gerning, måtte 1539 forhandle om gennemførelse af kirkeordinansen, bede kongen om nødvendig støtte til oprettelse af skoler og hospitaler, samt til præsternes underhold. Peder Thomesen var bosat i Nykøbing Mors og fik 1540 skolen i Dueholm kloster hertil for at sikre stiftet præster med den lutherske tro. Var blevet lovet en bispebolig i Hjørring, men fik i stedet i 1542 anvist en gård i Thisted, som tilhørte kronen. Forlod sin stilling 1548 og fik livsbrev på Haverslev-Bejstrup sognekald mod at beskikke gode præster til sognets kirker, overtog selv embederne. Efterlod sig en hebraisk og en græsk bibel, må derfor formodes at have mestret begge sprog.