Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør og civiløkonom

Født søndag den 9. maj 1926 i København
Død lørdag den 23. april 1988

Mini-biografi: Var søn af direktør Erik Trock-Jansen, tog i 1944 realeksamen fra Den Danske Skole i Gøteborg, hvor familien boede under tyskernes besættelse af Danmark, gjorde herefter tjeneste ved Den Danske Brigade i Sverige og blev sekondløjtnant i 1946. Pelle Trock-Jansen fik efter krigen en handelsuddannelse i provinsen samt i udlandet, tog i 1949 en højere handelseksamen fra Niels Brocks Handelsskole i København, var derefter på et års studieophold i en import- og eksportvirksomhed i USA. Blev ansat som fuldmægtig i Illum I/S i 1951, læste civil økonomi, tog i 1955 en HD i regnskabsvæsen og blev i 1958 kontorchef for hovedkontoret, sad fra 1961 som direktør for Trock-Jansen Import A/S og Regulær Handelsselskab A/S. Pelle Trock-Jansen var medlem af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse, af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond, af programrådet for Københavns Amt, af bestyrelsen for BKA's faglige hjælpefond, repræsentantskabet for Pensionsforsikringsanstalten, for ATP samt af fondsbestyrelsen for Einar Wilslevs Legat. Var næstformand for den lokale Arbejdsgiverforening i Nordre Birk, formand for Dansk Textil Union, Manufakturhandlerforeningen i København, for Butikshandelens Fællesråd, Butiks- og Kontorvirksomhedernes arbejdsgiverforening, Dansk Arbejdsgiverforenings erhvervsuddannelsesudvalg samt for Fællesudvalget for HK-spørgsmål og landsoverenskomsten. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.