Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk diplomat og jurist

Født onsdag den 10. december 1823 i København
Død lørdag den 4. februar 1911 i København

Mini-biografi: Var søn af en konferensråd, blev 1840 student fra Borgerdydskolen, læste jura og tog kandidateksamen 1846, modtog året efter Københavns Universitets Guldmedalje. Virkede som lektor ved universitetet fra 1851 og blev siden udnævnt til professor. Peter Vedel udnævntes 1858 til chef for Udenrigsministeriets 1. departement, blev 1864 direktør for ministeriet og varetog embedet til 1899. Fik på grund af flere svage udenrigsministre en vigtig position i dansk udenrigspolitik, havde som udgangspunkt det nationalliberale miljø og en folkeretlig indstilling, var dog også realistisk. Efter krigen 1864, hvor Bismarck prægede udviklingen i Europa, førte Vedel en varsom neutralitetspolitik, balancerede behændigt mellem stormagterne og bestræbte sig på at holde Danmark på afstand af stormagtsgrupperinger og konflikter. Vedel udgav en del forskellige monografier over dygtige diplomater i dansk tjeneste, den danske gehejmestatsminister J.H.E. Bernstorffs diplomatiske korrespondance og leverede bidrag til Dansk Biografisk Lexikon. Sad som ekstraordinær assessor i Højesteret, var medlem af bestyrelsen for Det Store Nordiske Telegrafselskab, modtog Storkorset og udnævntes til Dannebrogsmand. Vedel fik også adskillige hædersbevisninger fra udlandet som Den franske Æreslegion, Mecklenborgs Grif Orden, Norges St. Olavs orden, Den Portugisiske Christus Orden, Sveriges Nordstjerne Orden, Den belgiske Leopold Orden m.m.