Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kommandør

Født lørdag den 30. maj 1829 i København
Død onsdag den 18. januar 1905 i København

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, blev kadet som 12årig, sekondløjtnant 1849, løjtnant 1858 og kaptajn 1868. Sejlede under treårskrigen med forskellige skibe, der var på blokade i Østersøen. Besatte byen Kappel efter Slaget ved Isted, sammen med en afdeling søfolk og var under belejringen byens kommandant. Peter Ferdinand Giødesen var med korvetten Najaden til Vestindien og Sydamerika, var kommandant på fæstningen Christiansø, sejlede med briggen St. Thomas til Vestindien og var næstkommanderende ved krydstoldvæsenet på Østkysten. Var under krigen 1864 batterichef på fregatten Jylland, udmærkede sig i kampen ved Helgoland, sejlede med korvetten Dagmar til Brasilien og Vestindien, blev chef for skonnerten Fylla til Færøerne og Island og for korvetten Heimdal. Udnævntes 1880 til chef for søtransportvæsenet, blev ved afgangen 1883 kommandør, var 1888-89 kommandant i Nyboder og fra 1889 mønstringsbestyrer i København. Giødesen var formand for Sømandsforeningen af 1856, sad i sømandsstiftelsen Bombebøssens direktion, var medlem af Københavns borgerrepræsentation, af sø- og handelsretten samt redaktør af Nationaltidendes søfartstidende. Stillede op til folketingsvalg som Højres kandidat to gange uden at opnå valg. Giødesen har udgivet mindeskrifter over Iver Huitfeldt og Henrik Gerner. Modtog Fortjenstmedaljen i guld, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.