Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og forfatter

Født søndag den 7. juli 1844 i København
Død fredag den 25. juni 1926 i København

Mini-biografi: Var søn af en kammerråd, studerede på det von Westenske Institut, men meldte sig som officersaspirant i 1864 under 2. slesvigske krig og fulgte med Scharffenbergs brigade til Dybbøl. Fortsatte efter krigen i militæret, blev i 1866 sekondløjtnant, 1867 premierløjtnant, 1881 kaptajn samt kompagnichef i Helsingør, forflyttedes 1888 til København, blev 1893 udnævnt til chef for 15. bataljon på Kastellet og blev året efter oberstløjtnant. Peter Frederik Rist interesserede sig for litteratur, gik gerne til Georg Brandes' forelæsninger og skulle selv blive en anerkendt forfatter. Fik sin debut i 1884 med bogen Fra støvlettiden, men blev især kendt for værket En rekrut fra 1864, der blev udgivet anonymt i 1889, den skildrede ubarmhjertigt soldaternes lidelser i felten, året efter kom Soldater, siden fulgte værker som Efter Dybbøl, Olaf Ryes Saga, Pagebreve, Fortællinger og typer, novellesamlingen Jonathan samt Lasse Månsson fra Skaane. Rist rejste en del og besøgte bl.a. Tyskland, Østrig, Norge, Holland samt Egypten. Var historisk medredaktør af det populære historiske tidsskrift Musæum, medarbejder ved Meddelelser fra Krigsarkiverne, ledede generalstabens krigshistoriske arbejder og fik sat orden på garnisonsbiblioteket. Var tillige, hele sit liv, medredaktør af bogserien Memoirer og Breve.