Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og professor

Født tirsdag den 12. juni 1888 i Mesinge, Kerteminde, Fyn
Død mandag den 6. juni 1977

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev i 1910 student fra Odense Katedralskole, læste jura og tog kandidateksamen 1916, blev året efter ansat som sekretær i Indenrigsministeriet. Poul Andersen modtog et par stipendier og kunne 1920-22 studere i bl.a. Heidelberg samt Paris. Skrev derefter disputatsen Om ugyldige Forvaltningsakter og forsvarede den i 1924 for en doktorgrad. Blev samme år udnævnt til fuldmægtig og konstitueredes nu som docent i retsvidenskab. Beholdt foreløbig arbejdet i ministeriet, men fik i 1928 tildelt et ekstraordinært professorat og efterfulgte 1934 Knud Berlin i et ordinært professorat. Beskæftigede sig som underviser samt forfatter, overvejende med forvaltningsret, udgav bl.a. lærebogen Hovedpunkter af Forvaltningsretten, Dansk Forvaltningsret, Den danske Rigsdag 1849-1949, Næringsretten i Hovedtræk, Offentligretligt Erstatningsansvar samt Grundtvig som Rigsdagsmand og andre Afhandlinger. Andersen var formand for ejendomsmæglerkommissionen, Overfredningsnævnet, taksationskommissionen i henhold til den københavnske byggelov, for bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel og Nordisk Forlag A/S. Sad som medlem af flere lovforberedende kommissioner samt ankenævn inden for erhvervslovgivningen, var medlem af direktionen for Carlsen-Langes legatstiftelse og en tid efor for Valkendorfs Kollegium. Modtog den Anders Sandøe Ørstedske hædersmedalje samt Fortjenstmedaljen i guld, Blev udnævnt til æresdoktor i Stockholm til Dannebrogsmand samt til Ridder og Kommandør af 1. grad af Dannebrog.