Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, historiker og præst

Født onsdag den 21. september 1808 i København
Død torsdag den 5. april 1877 i København

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev 1825 student, vandt 1828 universitetets guldmedalje og tog teologisk eksamen 1830, blev derefter lærer i historie ved Landkadetakademiet. Skrev to disputatser og 1835 disputatsen for magistergraden: De rebus inter Joannem et Christianum II, Daniæ reges, ae Ludovicum XII et Jacobum IV, Galliæ Scotiæqve reges, a. 1511-14 actis. Foretog i årene 1836-38 en rejse til Sverige, Nordtyskland, Holland, England, Skotland, Frankrig. Blev ved hjemkomsten medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, 1839 udnævnt til sognepræst i Kjøng, 1850 til provst for Hammer og Tybjerg Herreder, 1859 til sognepræst for Soderup og Eskildstrup på Sjælland. Peter Willemoes Becker udgav 2 bind af Samlinger til Danmarks Historie under Kong Frederik III's Regering (fra fremmede gesandters indberetninger), fik afhandlingerne Universiteterne i Oxford og Cambridge trykt i tidsskriftet For Litteratur og Kritik og Brudstykker om de kirkelige Forhold i England, i Nyt theologisk Tidsskrift og leverede adskillige bidrag til andre tidsskrifter om Danmarks historie. Becker havde samlet materiale om katolikkernes forsøg på at trænge ind i Danmark efter Reformationen, Frederik 3.s historie og Danmarks historie under Christian 5., men alt gik til grunde sammen med en bogsamling på ca. 6.000 bind da Kjøng præstegård nedbrændte 1859.

Assistens Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)