Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og præst

Født onsdag den 21. september 1808 i København
Død torsdag den 5. april 1877 i København

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev 1825 student, vandt 1828 universitetets guldmedalje og tog teologisk eksamen 1830, blev derefter lærer i historie ved Landkadetakademiet. Skrev to disputatser og 1835 disputatsen for magistergraden: De rebus inter Joannem et Christianum II, Daniæ reges, ae Ludovicum XII et Jacobum IV, Galliæ Scotiæqve reges, a. 1511-14 actis. Foretog i årene 1836-38 en rejse til Sverige, Nordtyskland, Holland, England, Skotland, Frankrig. Blev ved hjemkomsten medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, 1839 udnævnt til sognepræst i Kjøng, 1850 til provst for Hammer og Tybjerg Herreder, 1859 til sognepræst for Soderup og Eskildstrup på Sjælland. Peter Willemoes Becker udgav 2 bind af Samlinger til Danmarks Historie under Kong Frederik III's Regering (fra fremmede gesandters indberetninger), fik afhandlingerne Universiteterne i Oxford og Cambridge trykt i tidsskriftet For Litteratur og Kritik og Brudstykker om de kirkelige Forhold i England, i Nyt theologisk Tidsskrift og leverede adskillige bidrag til andre tidsskrifter om Danmarks historie. Becker havde samlet materiale om katolikkernes forsøg på at trænge ind i Danmark efter Reformationen, Frederik 3.s historie og Danmarks historie under Christian 5., men alt gik til grunde sammen med en bogsamling på ca. 6.000 bind da Kjøng præstegård nedbrændte 1859.