Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født tirsdag den 3. februar 1835 i Helletofte, Bøstrup, Langeland
Død lørdag den 5. august 1905 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en gårdfæster, fik efter almindelig skolegang ikke yderligere uddannelse, overtog 1859 moderens fæstegård, oprettede 1862 en benmølle og blev 1865 sognefoged i Bødstrup Sogn. Rasmus Claussen flyttede 1870 til Falster, blev medlem af bestyrelsen for Bøtø Nors udtørring, af bestyrelsen for Brandforsikringen Lolland-Falster og for Det langelandske Brandforsikringsselskab. Valgtes 1872 til Folketinget, grundlagde 1873 Lolland-Falsters Folketidende, fik succes og kunne 1876 købe Nakskov Tidende, fik gennem sine aviser og egen agitation talt partiet Venstres sag og opnåede en vis magtposition i Maribo Amt, købte 1888 også Nyborg Dagblad. I 1878 sluttede Claussen sig til Christen Bergs parti, udskilte sig året efter og sluttede sig til Viggo Hørup, agiterede i provisorietiden for dannelse af skytteforeninger og skattenægtelse og blev af Estrup-regeringen idømt tre måneders fængsel. Claussen var medlem af Venstres fælles bestyrelse, sad i Finansudvalget, valgtes 1889 til Folketingets 2. viceformand, blev 1892 statsrevisor, var blevet mere moderat og stemte i 1894 for forliget med Højre, sad i året 1894-95 som formand for tinget. Claussen fjernede sig efter Venstres valgnederlag fra Frede Bojsen og udtrådte 1899 af Det forhandlende Venstre, søgte ikke optagelse i Venstrereformpartiet, men var fra sin udtræden 1903 kritisk løsgænger. Far til digteren Sophus Claussen.