Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk apoteker

Født torsdag den 29. marts 1804 i København
Død onsdag den 7. marts 1894 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1819 student fra Borgerdydskolen i København, blev derefter discipel på Hjorteapoteket og tog i 1825 farmaceutisk kandidateksamen med udmærkelse. Salomon Trier fik i 1827 bevilling til oprettelse af et apotek i Nysted, solgte det 1830 og købte i stedet Lyngby Apotek. Fik 1840 tilladelse til at anlægge filialapotek i Hørsholm, ombygge apoteket i Lyngby 1846, solgte begge 1856 og blev samme år assessor pharmaciæ. Havde 1844 taget initiativ til stiftelsen af Danmarks Apotekerforening, blev valgt til formand og begyndte at udgive det første danske farmaceutiske tidsskrift Archiv for Pharmacie, fra 1847 Archiv for Pharmacie og technisk Chemie, var selv redaktør indtil det i 1894 blev overtaget af apotekerforeningen. Trier sad som eksaminator ved farmaceutisk medhjælpereksamen og medvirkede fra 1863 ved udarbejdelsen af Pharmacopoea Danica. Skrev artikler om apotekervæsenets historie og tog allerede i 1860 initiativ til fremstilling af en fælles nordisk farmakopé. Var æresmedlem af flere udenlandske farmaceutiske selskaber, fik til sit minde oprettet et legat i sit navn af apotekerforeningen, et andet legat er stiftet af arvingerne. Trier testamenterede sin omfattende bogsamling til Farmaceutisk læreanstalt. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var bror til lægen S.M. Trier.