Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk læge, etatsråd og professor

Født lørdag den 7. juni 1800 i København
Død søndag den 20. december 1863 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1818 student og tog 1823 medicinsk kandidateksamen. Var i studietiden læge under professor J.D. Herholdt og en søgt manuduktør i både lægevidenskabelige fag, latin og græsk. Blev efter embedseksamen læge ved Det mosaiske trossamfunds fattigvæsen, kandidat ved Frederiks Hospital og hjælpelæge ved koppeanstalten. Tog 1825 medicinsk licentiatgrad med en afhandling om icterus, blev 1826 reservelæge ved Frederiks Hospital, tog 1827 medicinsk doktorgrad på afhandlingen De iaero panicula posierior. Seligmann Meyer Trier havde en betydelig privat praksis, interesserede sig for lægevidenskabelige udviklinger i udlandet, blev gjort opmærksom på opfindelsen af stetoskopet til brystundersøgelse, som overlæge Ole Bang kendte fra Paris. Satte sig ind i brugen og offentliggjorde 1830 Anviisning til at kjende Lunge- og Hjertesygdomme ved Percussion og middelbar Auscultation, en oversættelse af franske forskeres resultater, men den eneste danske lærebog i stetoskopi. Trier var medudgiver af de instruktive Samlinger til Kundskab om Cholera, medlem af sundhedskollegiet, fra 1842 overmedicus ved Frederiks Hospital. Var medlem af børnehospitalets direktion, af hospitalets direktion, formand for den til udarbejdelse af en ny farmakopé nedsatte kommission. Blev 1847 professor, 1857 etatsråd. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var far til Frederik og Ludvig Trier, bror til Salomon Trier.