Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer

Født torsdag den 1. september 1803 i Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk
Død lørdag den 19. januar 1895 i Birkerød

Mini-biografi: Var søn af en komponist, arbejdede som skriver på Tølløse godskontor, siden ved fiskerierne i Lyngby- og Sjælsø. Blev som 19årig korporal ved Det sjællandske Lansenerregiment, gik på Landkadetakademiet og blev i 1826 sekondløjtnant ved infanteriet. Fortsattes 1829 til Sjællandske lansenerer, blev 1834 premierløjtnant, 1841 ritmester og året efter adjudant ved 1. kavaleribrigade under generalmajor Christian Høegh-Guldberg. Søren Barth deltog under Treårskrigen, i slagene ved Bov og Slesvig i 1848, fik året efter kommandoen over 6. dragonregiments 2. eskadron. Var under general Olaf Rye i kamp ved Kolding i april, nedkæmpede i maj en større preussisk styrke i kavalerifægtningen ved Aarhus og fik under slaget ved Isted i 1850 lokket preusserne højere op i Jylland, så man bedre kunne angribe slesvigerne ved Fredericia. Udarbejdede et forslag til bedre udrustning af ryttersoldater, som vandt anerkendelse i udlandet, der tildelte Barth flere ordener for forslaget som blev nedstemt i Danmark. Barth overflyttedes i 2. Slesvigske Krig 1864 til forsyningstjenesten som major, blev siden oberstløjtnant og efter krigen pensioneret med rang af oberst. Udgav sine erindringer, der giver et levende billede af livet i officerskredse i Frederik VI's tid. Barth blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. grad.