Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk diplomat og generalkonsul

Født fredag den 7. september 1781 i Stege, Møn
Død onsdag den 28. november 1860 i Bruxelles/Bryssel, Belgien

Mini-biografi: Var søn af en marinekaptajn, dimitteredes 1798 fra Metropolitanskolen, blev ekstraskriver i sekretariatet på Sankt Thomas og var protokolfører ved forhandlingerne om tilbageleveringen af De Dansk-vestindiske øer, som englænderne havde besat april 1801. Steen Bille tog 1806 juridisk embedseksamen, udnævntes 1807 til auditør og advocatus regius på Sankt Croix, men forhindredes af den anden dansk-engelske krig i at tiltræde posten. Beskikkedes 1809 som prokurator ved landsover- samt hof- og stadsretten i København, deltog under krigen i Danmarks og Norges forsyning af kolonialvarer og korn fra England. Blev 1814 byskriver i Christianssted på Sankt Croix, ejede en plantage på øen samt landstedet Nærumgård ved København. Købte 1819 dampskibet Caledonia, satte det i regelmæssig fart mellem København og Kiel, men måtte af økonomiske årsager overdrage skibet til etatsråd L.N. Hvidt. Blev 1822 auditør på Sankt Croix, udkastede en plan til regulering af gældsvæsenet og bidrog derved til øens materielle opkomst. Blev 1826 stedfortræder for ministerresidenten for De forenede Stater, akkrediteredes 1828 som chargé d'affaires og generalkonsul i Brasilien, blev 1830 ministerresident og generalkonsul ved Den nordamerikanske union og bosatte sig i Philadelphia. Udnævntes til gehejmelegationsråd 1845, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog. Var far til Torben Bille.