Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk diplomat og gesandt

Født lørdag den 25. december 1819 i København
Død søndag den 13. maj 1883 i Cannes, Frankrig

Mini-biografi: Var søn af gesandt Steen Bille, gik i skole i Philadelphia, studerede siden ved universiteterne i Berlin og Heidelberg, blev 1844 dr.jur. og året efter ansat som attaché hos faderen i Nordamerika. Meldte sig 1848 som frivillig ved den Slesvig-holstenske krig, bragte depecher til gesandterne i London og Paris, ansattes 1849 som sekretær hos kongelig kommissær for hertugdømmet Slesvig, F.F. Tillisch. Torben Bille udnævntes 1851 til legationssekretær i Berlin, virkede samtidig som sekretær hos kongelig kommissær grev Henrik Bille-Brahe i Flensborg. Blev 1852 legationssekretær i London, søgte om ansættelse hos faderen, blev ved dennes afgang 1854 fast chargé d'affaires og generalkonsul i Washington. Førte forhandlinger med De forenede stater om Øresundstoldens ophør og fik en traktat, hvori staterne forpligtede sig til at yde et bidrag som erstatning for ophævelsen. Bille udnævntes 1857 til ministerresident i Belgien og Nederlandene, blev 1860 gesandt i London og deltog ved underskrivelsen af ægteskabspagten mellem prinsesse Alexandra af Danmark og prinsen af Wales samt ved traktaten, hvor England, Frankrig og Rusland anerkendte prins Vilhelm som græsk konge. Deltog sammen med George Quaade og A.F. Krieger under den første våbenhvile i London-konferencen. Fik titel af kammerjunker og kammerherre, Ridder af Dannebrog samt Kommandør af Dannebrog.

Holmens Kirkegård, København 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)