Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge

Født søndag den 21. oktober 1917 i København
Død fredag den 13. februar 2015

Mini-biografi: Var søn af Seruminstituttets stifter og direktør Thorvald Madsen, blev 1936 student fra Christianhavns Gymnasium, læste medicin og tog 1945 kandidateksamen fra Københavns Universitet. Arbejdede herefter på flere københavnske hospitaler og specialiserede sig i intern medicin hos bl.a. professor E. Meulengracht, foretog studierejser til USA, England og Tyskland. Forsvarede 1949 sin disputats On the classification of the Shigella Group for en doktorgrad, arbejdede herefter to år som assistent på Statens Seruminstitut, seks år ved forskellige af hovedstadens hospitaler, blev 1955 reservelæge ved Rigshospitalet, 1956 ved Kommunehospitalet, fik 1958 specialistanerkendelse i intern medicin og medicinske mave-tarm-sygdomme, var fra 1961 overlæge ved centralsygehuset i Næstved. Sten Madsen har virket som bedriftslæge ved Dansk Industri Syndikat, ved A/S Vedex, var læge ved Andelsanstalten Tryg, formand for bestyrelsen for Dr. Thorvald Madsens Legat og for Sydsjællands Lægeselskab, sad som medlem af bestyrelsen for Generalmajor V.H.O. Madsens Legat, for A/S Minerva Film, for Skovdyrkerforeningen for det sydlige Sjælland og Møn, for Dansk Selskab for Medicinsk Databehandling og for bestyrelsen i Dansk Industri Syndikat. Fik adskillige hædersbevisninger som Frederik IX's mindemedalje, et jubilæumslegat fra Sydøstsjællands Lægeforening og Frihedsfondens hædersgave for sin indsats i modstandsbevægelsen under besættelsen. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.