Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, idéhistoriker, filosof og professor

Født torsdag den 5. juni 1919 i Ågerup, Roskilde
Død søndag den 13. august 1995

Mini-biografi: Var søn af en klosterforstander, tog i 1936 realeksamen, blev uddannet som boghandler, flyttede til København og blev ansat i Munksgaards Boghandel. Studerede samtidig og blev 1942 student, læste filosofi, blev 1946 manuduktør for filosofikumstuderende, tog 1950 magisterkonferens på speciale om den schweiziske filosof Rousseau. Svend Erik Stybe studerede fransk politisk tænkning i det 18. og 19. århundrede samt dansk politisk tænkning, forsvarede 1959 disputatsen Frederik Dreier - Hans liv, hans samtid og hans sociale tænkning for en doktorgrad. Blev universitetsadjunkt ved Københavns Universitet, 1962 amanuensis i filosofi, 1967 docent, 1970 udnævnt til professor, var fra 1972 institutbestyrer ved Filosofisk Institut. Underviste på folkeuniversitetet og aftenhøjskoler, var foredragsholder ved Danmarks Radio, kronikør samt anmelder ved dagspressen, censor i pædagogisk filosofi ved Danmarks Lærerhøjskole og censor ved Odense Universitet. Havde flere tillidshverv, var bl.a. formand for Københavns-styrelsen for Nordisk Sommeruniversitet, ledende senior i Studenterforeningen, formand for præsidiet for Christiansborg-klubben af 1914 og medlem af bestyrelsen for Foreningen af professorer ved de højere læreanstalter. Udgav bl.a. De store tænkere og vort livssyn, Idéhistorie. Vor kulturs idéer og tanker i historisk perspektiv, Demokratiets principper, var redaktør på genudgivelsen af 3. og 4. bind af Hartvig Frischs Europas kulturhistorie. Var gift med forfatteren Vibeke Stybe.