Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født tirsdag den 24. december 1867 i København
Død mandag den 15. september 1941 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af højesteretsdommer G.A. Jensen, blev 1884 kadet i søværnet, 1888 udnævnt til sekondløjtnant og 1891 til premierløjtnant. Var skoleofficer ved underofficersskolen, tog med krydseren Valkyrien på togt til Østasien, blev 1902 adjudant hos marineministeren. Theodor Topsøe-Jensen blev 1905 kaptajn og chef for kanonbåden Falster, var til 1907 næstkommanderende på Kongeskibet Dannebrog, derefter chef for kanonbåden Lille Bælt, 1908-10 chef for Fiskeriinspektionen, gjorde tjeneste som afdelingschef ved flådens stab og sejlede 1911-14 med panserskibet Herluf Trolle. Blev vagerinspektør og fører af vagerinspektionsskibet Løvenørn, stabschef i 1. eskadre, chef for krydseren Gejser i sikringsstyrken, chef for skonnerten Ingolf, chef for panserbatteriet Skjold, for panserskibet Olfert Fischer i 2. Eskadre, for undervandsbåds- og flyvebådsafdelingen, for stationen i Sundet. Blev 1923 ekvipagemester og chef for artilleriskibet Niels Iuel på prøvetogt, 1924 chef for skibsdivisionen, 1929 for flådestationen. Var medlem af den militære straffelovskommission af 1913, af kommissionerne til udarbejdelse af udkast til ny straffelov for krigsmagten og om militær retspleje, kommissionen angående det militære flyvevæsen, kommissionen angående flyvemaskiners benyttelse til postbesørgelse og formand for direktionen for sømandsstiftelsen Bombebøssen. Blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad og 1. grad. Var far til forfatteren Helge Topsøe-Jensen, bror til højesteretsdommer V. Topsøe-Jensen.