Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk politiker og klitinspektør

Født mandag den 7. april 1806 i Kristiansand (tidl. Christianssand), Norge
Død fredag den 31. marts 1905 på Damgård, Fredericia

Klik her for at se alternativt billede af gravsted - fra Den tilsandede Kirke (Sct. Laurentii Kirke), Skagen

Mini-biografi: Var søn af en stiftamtmand, kom som 8årig til Danmark, blev 1826 student fra Sorø Akademi og fik derefter en uddannelse i praktisk skovbrug og jagt. Købte 1829 Stamhuset Mattrup og Våbenholm godser, solgte det meste 1851, købte i stedet Damgård og Hennebjerg ved Fredericia og siden Ring Skov. Thyge de Thygeson var medlem af Skanderborg og Vejle amtsråd samt Erritsø sogneråd og deltog i forhandlingerne ved landmandsforsamlinger. Blev 1840 udnævnt til jægermester, 1846 hofjægermester og deltog som frivillig i 1. slesvigske krig 1848-50. Fik 1861 overdraget tilsynet med træplantningen i klitterne af indenrigsminister D.G. Monrad og blev 1867 udnævnt til klitinspektør. Sad 1864-66 som folkevalgt medlem af Rigsrådets Landsting, var fra 1868 kongevalgt medlem af Rigsdagens Landsting for Højre, stod J.B.S. Estrup og Erik Skeel nær. Sad som formand for den jyske kystsikringskommission, var medlem af A/S Hedernes Beplantning og deltog i udvalgsarbejde angående landbrug, klitplantning m.m. Deltog som 97-årig i afstemningen om salget af De dansk-vestindiske øer, havde den udslagsgivende stemme og var som 98-årig det ældste siddende medlem af den danske Rigsdag nogensinde. Modtog Fortjenstmedaljen i guld, fik titel af hofjægermester og kammerherre, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad og 1. grad.

Sct. Michaelis Kirkegård, Fredericia 2019
Mindesten - foto 2015: hes
© www.gravsted.dk (foto:va)