Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk præst

Født tirsdag den 29. februar 1876 i Rønnebæk, Næstved
Død fredag den 14. juli 1939 i Ringe, Fyn

Mini-biografi: Var søn af biskop Thomas Skat Rørdam, blev i 1894 student fra Linnésgades Latin- og realskole, tog 1901 teologisk kandidateksamen, var på studieophold i Oxford, virkede 1902-03 som lærer ved Ryslinge Højskole. Studerede 1903-05 i Tyskland, Italien samt England, blev 1907 residerende kapellan i Kastrup, 1913 i Ryslinge valgmenighed og blev 1918 enepræst. Torkild Skat Rørdam fremlagde året efter sine teologiske særstandpunkter, hvilket medførte at en del af menigheden trådte ud og i 1921 dannede Den grundtvigske valgmenighed, da dåbsritualet også blev ændret ud fra liberalteologiske synspunkter fortsatte striden, Fyns grundtvigske biskop anerkendte ikke ritualet og Rørdam fik frataget anerkendelsen som valgmenighedspræst, men fortsatte som præst for en frimenighed, der efter en pinlig retssag i 1927 fik kirke og præstegård tilkendt ved højesteret. Gårdmændene sluttede sig mest til valgmenigheden, de økonomisk dårligere stillede til frimenigheden. Rørdam udtrykte sig folkeligt, var varm og medmenneskelig og besøgte sin menigheds gamle, syge samt ensomme på cykel og i al slags vejr. Var som prædikant altid meget optaget af det valgte emne og brugte ofte dramatiske udtryk for at anskueliggøre sin mening. Rørdam arbejdede hele livet på et aldrig udgivet værk om Peters Evangelium og den kristne Ur-tradition. Var bror til forfatteren Erling Rørdam.