Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, forfatter og retshistoriker

Født mandag den 2. februar 1874 på Frederiksberg
Død onsdag den 23. december 1970 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af rigsarkivar A.D. Jørgensen, blev 1891 student og tog juridisk kandidateksamen 1897. Gjorde tre år tjeneste som retsbetjent i Kultus- og Indenrigsministeriet, var på studierejse 1900-05, vandt 1902 Københavns Universitets guldmedalje. Forsvarede 1905 afhandlingen Erstatning for Ejendomsafståelse for en doktorgrad, blev derefter auditør samt amtsfuldmægtig i Aalborg, udnævntes 1919 til landsdommer i Viborg, blev 1925 højesteretsdommer, var retspræsident 1936-44. Kom under besættelsen i konflikt med sine kolleger i højesteret, der klagede til Christian 10., trak sig derefter fra embedet. Troels Jørgensen var formand for værgerådet i Aalborg, huslejenævnet, overnævnet, nævningeretten, for udvalgene af 1929 samt 1936 om sagførervæsenets ordning, af Retsplejeudvalget, af bestyrelsen for Kong Christian den Tiendes Fond, Det Anders Sandøe Ørstedske prismedaljelegat, Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond, formandssuppleant i Voldgiftsret for statstjenestemænd, medlem af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Overfredningsnævnet samt censor ved universitetets juridiske eksaminer 1930-36. Var redaktør på A.S. Ørsteds Skrifter i udvalg, Skrev bl.a. 18 Aar af Højesterets Historie, I Justitias Tjeneste, Danmark-Norges Højesteret 1790-1814, Højesteret fra Grundloven til Retsreformen og A.F. Krieger - Juristen - Politikeren - Borgeren. Blev udnævnt til Dannebrogsmand og modtog Storkorset. Var far til historikeren Harald Jørgensen samt bror til havearkitekten Erik Erstad-Jørgensen.