Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge, overkirurg og professor

Født torsdag den 5. september 1833 i København
Død tirsdag den 8. juli 1884 i København

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev i 1851 student og tog kandidateksamen som læge i 1859. Var kandidat ved Frederiks Hospital samt hos Carl Levy på Fødselsstiftelsen, samtidig med Frantz Howitz. Valdemar Holmer blev i 1862 underlæge ved Garnisonshospitalet, virkede som militærlæge under krigen 1864, vendte herefter tilbage til Garnisonshospitalet. Anvendte den nye undersøgelsesmetode med strubespejl, skrev disputatsen Den laryngoskopiske Undersøgelse og dens Betydning for Strubesygdommenes Diagnose, forsvarede den i 1866 for doktorgraden. Blev samme år reservekirurg hos C. Withusen på Kommunehospitalet, konstitueredes under dennes sygdom som overkirurg, blev 1868 overkirurg. Studerede 1871 hos Joseph Lister i Edinburgh, indførte samtidig med Mathias Saxtorph på Frederiks hospital, Listers antiseptik på sin afdeling, fremlagde på et lægemøde erfaringerne med Listers antiseptiske behandling og dens betydning for kirurgien. Holmer foretog adskillige vellykkede operationer af albue- samt knæled og virkede som kirurgisk konsulent over hele Danmark. Var 1873-76 konstitueret som docent på kirurgisk klinik ved Københavns Universitet, sad som medlem af direktionen for Det Classenske Litteraturselskab, var medorganisator af Foreningen Det Røde Kors samt Samfundet for Vanføre og Lemlæstede Børn, medlem bestyrelsen på Refsnæs Hospital, Det Kongelige Sundhedskollegium og formand i Medicinsk Selskab. Fik titel af professor og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.