Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, sociolog, forfatter og professor

Født torsdag den 14. september 1916 på Frederiksberg
Død lørdag den 28. august 1982 i Søllerød

Mini-biografi: Var søn af kunsthistorikeren Ernst Goldschmidt, blev student 1936, læste jura i København og Sverige, tog embedseksamen 1944, arbejdede to år som politifuldmægtig. Blev 1947 ansat i Grønlandsdepartementet, beskæftigede sig her mest med forskningsopgaver og udgjorde, sammen med sin hustru og den senere rigsadvokat Per Lindegaard, den juridiske ekspedition, der studerede retsbevidstheden hos Grønlands befolkning og derefter udformede, hvad der siden blev kaldt verdens mest liberale kriminallov, den blev vedtaget 1954. Verner Goldschmidt virkede i årene 1951-54 som universitetsadjunkt ved Århus Universitet og holdt forelæsninger over retssociologi, var konstitueret landsdommer i Grønland sommeren 1954 og blev 1956 udnævnt til ekspeditionssekretær i ministeriet for Grønland. Blev dr.jur. 1957 på afhandlingen Retlig adfærd, blev 1959 forskningsleder i Socialforskningsinstituttet, var medlem af udvalget for samfundsforskning i Grønland og ledede forskningsarbejdet her. Var i 2 år docent i sociologi ved Handelshøjskolen og blev 1964 professor i kultursociologi ved Københavns Universitet. Udførte en undersøgelse af FN's fredsbevarende styrke på Cypern, af dansk ulandsbistand ved frivillige i Østafrika og havde altid begrebet konflikt i centrum for sine kultursociologiske arbejder. Goldschmidt blev 1977 professor i samfundsfag ved Danmarks tekniske højskole og arbejdede med udbygning af ingeniøruddannelsen i samfundsvidenskabelig retning og med forskning over teknologiens samfundsmæssige relationer.