Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk rigsråd

Født torsdag den 6. februar 1511
Død tirsdag den 21. januar 1567 på Harrestedgård, Hyllinge, Næstved

Mini-biografi: Var søn af en rigsråd, mistede sin far som 10årig og arvede hovedgården Harrested i Hyllinge sogn. Købte siden Sandbygård, blev 1528 immatrikuleret ved Rostock Universitet og gjorde i årene 1536-38 tjeneste ved hoffet. Fik 1541 betroet den vigtige post som lensmand på grænseslottet Sølvitsborg i Blekinge. Havde ofte været i vanskeligheder efter det smålandske bondeoprør, Dackefejden, hvor de slagne oprørere søgte ly på Blekinges side af grænsen og foruroligede de svenske fogeder i Småland. Gustav Vasa klagede over manglende indgriben over for urostifterne fra dansk side og mistænkte Verner Parsborg for at stå bag mordet på en smålandske foged, der havde forøvet voldsomheder mod befolkningen i Blekinge. Som kongens repræsentant søgte Parsberg at forholde sig roligt, for ikke at sætte freden mellem Danmark og Sverige på spil. Var 1550 blevet rigsråd, blev ved Frederik II's tronbestigelse 1559 slået til Ridder af Elefantordenen og fik samme år til opgave gennem spionage at holde regeringen ajour med svenske forhold. Blev ved syvårskrigens begyndelse 1563 proviantmester i Blekinge og var blandt de rigsråder, der skulle kontrollere den dårlige hærledelse. Parsborg forsøgte at tvinge svenskerne tilbage, men måtte 1564 overlade dem Sølvitsborg, afbrændte forinden slottet og trak sig tilbage med sin besætning.