Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, orientalist og professor

Født lørdag den 22. september 1821 i Hove, Lemvig
Død onsdag den 3. juni 1908 i Charlottenlund

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev student 1838 fra Århus Latinskole og rejste til København for at studere sprog. Læste Rasmus Rasks skrifter, begyndte at studere islandsk, nåede hurtigt frem til at studere sanskrit hos Martin Hammerich, vandt 1843 universitetets guldmedalje for en afhandling om sanskritsprogets syntaks og afsluttede sprogstudierne hos professor i indisk filologi, N.L. Westergaard. Michael Viggo Fausbøll ernærede sig ved at undervise i dansk og engelsk på hovedstadens ledende pigeinstitutter og fordybede sig i fritiden i sprogstudierne. Koncentrerede sig især om buddhismens tidligste hellige sprog pali, rettede opmærksomheden mod Jatakabogen, der er vigtig for studiet af buddhismen og eventyr- og folkloreforskningen. Udgav med dansk statsstøtte i 1855: Dhammapadam og lagde derved grunden til pali-studiet i Europa. Fausbøll arbejdede videre med Jåtakahåndskriftet, kunne 1873 med støtte fra Danmarks og Indiens regeringer samt Berlins Akademi begynde trykningen af værket med 547 fortællinger, som henfører til Buddhas tidligere tilværelser. Blev ved afslutningen af IV bind 1888 tildelt Bopp-prisen og 1890 udnævnt til æresmedlem af Royal Asiatic Society. Interesserede sig også for dansk folkesprog og folkelitteratur og udgav bl.a. Bidrag til en Ordbog over Gadesproget. Var professor i indisk-østerlandsk filologi, medlem af Videnskabernes Selskab, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.