Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og professor

Født tirsdag den 14. maj 1912 i Hjørring
Død onsdag den 31. maj 2000 i Ordrup

Mini-biografi: Var søn af en postmester, blev 1930 student, læste derefter jura på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1937. Fik samme år ansættelse som sekretær i Justitsministeriet, blev 1939 dommerfuldmægtig, 1941 sekretær, 1946 fuldmægtig, var året før blevet konstitueret dommer i Københavns Byret og blev udnævnt i 1949. William Edler von Eyben forsvarede i 1950 sin afhandling Strafudmåling - Lovens rammer og dommerens udfyldning for en doktorgrad og blev 1951 professor i retsvidenskab. Specialiserede sig i formueret og producerede, sammen med journalisten Claus Toksvig, tv-processpillene Retten er sat. Var 1944-45 sekretær hos Statsadvokaten for København og sad efter krigen i ankenævnet for de særlige straffesager. Var medlem af Færøernes realkreditudvalg, af bestyrelsen for Forsikringsakts. Normannia, af sandflugtskommissionen, ekspropriations-lovkommissionen, af bestyrelsen for Dansk-islandsk Fond, af aktielovkommissionen, konkurslovkommissionen, Professorforeningens bestyrelse, landsskatteretsudvalget, Antidumpings-nævnet, formand for kommissionen til revision af skibsregistreringslovgivningen, af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening, repræsentantskabet for Danmarks Juristforbund, for Monopolrådet, Den Danske Ballet og Musik Festival, for taksationskommissionen i henhold til Københavns byggelov, for udvalget vedrørende støtte til ungdommen samt for bestyrelsen for Krigsforsikringen for Danske Skibe og for Dansk Krigs-Søforsikring. Var medredaktør af Karnovs Lovsamling og i 1954 efor for Egmont H. Petersens Kollegium. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.