Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk handelsmand og etatsråd

Født fredag den 14. september 1798 i København
Død fredag den 12. december 1873 i København

Mini-biografi: Var søn af en vinhandler, blev kontorelev hos Joseph Hambro og som 21årig sendt til øerne Guernsey og Jersey, som agent for firmaets varehandel med brasilianske og danske produkter. Andreas Nicolai Hansen udførte mange betroede opgaver for firmaet og blev chef for en filial i Kristiania under sit eget navn. Hansen kom tilbage til hovedfirmaet som medejer 1826, løste 1829 selv borgerbrev som grosserer og fik 1831, sammen med C.J. Hambro & Søn, kgl. bevilling på ti års eneret til at drive et dampmølleværk til afskalning af ris og formaling af korn. Siden knyttedes et slagteri og salteri af kød og flæsk til mølleanlægget. I 1836 forlod Hansen Hambros firma og arbejdede kun for sin egen industrielt-merkantile virksomhed: A. N. Hansen & Co., fik med tiden et betydeligt foretagende og blev en velhavende mand. Var medlem, siden formand for Grosserer-Societetets komité, deputeret for København i Roskilde stænderforsamling, var formand for De private Assurandører, medlem af Nationalbankens repræsentantskab, medstifter af Privatbanken, ejede flere store gårde og var medlem af landhusholdningsselskabets handelskomité. Fik titel af etatsråd, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad. Far til bl.a. Harald, Octavius og Edmund Hansen Grut. Bror til politikeren Hans P. Hansen.