Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og højesteretssagfører

Født onsdag den 5. december 1838 i København
Død fredag den 21. august 1903 i København

Mini-biografi: Var søn af etatsråd A.N. Hansen, blev i 1855 student fra Metropolitanskolen, tog 1862 juridisk kandidateksamen. Blev ansat som sagførerfuldmægtig hos advokat G.E. Brock, var samtidig volontær i Justitsministeriet. Bistod i 1865 skolekammeraten Ernst Trier juridisk ved oprettelsen af Vallekilde Højskole, var samme år medstifter af Nordisk Samfund. Besøgte i året 1868-69 Tyskland, England og Skotland for at se på retsforholdene, blev 1874 højesteretssagfører i København. Octavius Hansen valgtes 1872 til Folketinget i Odense, stod det forenede venstre nær, stemte 1873 mod finanslovnægtelsen, argumenterede mod venstres krav om folketingsparlamentarisme, opstillede ikke 1875 ved dannelsen af ministeriet Estrup. Hansen bevægede sig over mod Viggo Hørup samt Edvard Brandes, var 1877 forsvarer for Vilhelm Birkedal, der stod tiltalt for at have ordineret lægmanden Cornelius Appel til præst, forsvarede 1880 det forenede venstres bestyrelse i ministeriet Estrups injuriesøgsmål, var i 1880'erne forsvarer for venstremænd og socialdemokrater i flere politiske sager. Blev landskendt som forsvarer for Christen Berg i Holstebro-sagen. Var 1883 medstifter af Københavns Liberale Vælgerforening, 1885-1902 formand, 1888-90 medlem af overbestyrelsen for Venstres organisation, valgtes 1890 til Landstinget, tilsluttede sig 1895 Venstre-reformpartiet og hørte til dets radikale fløj. Bror til Harald Hansen og Edmund Hansen Grut. Morfar til Piet Hein.