Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk godsejer

Født søndag den 2. februar 1522 på Tørning, Haderslev
Død mandag den 27. oktober 1589 på Torbenfeld (Torbenfeldt, senere Frydendal), Holbæk

Mini-biografi: Var datter af en rigsråd, mistede som treårig, forældrene og blev opdraget hos en faster. Trolovedes som tiårig med rigshofmestersønnen Albert Gøye, der ved sin fars død fik part i Krenkerup, Clausholm og Torbenfeld, et par af dem sammen med søstrene Birgitte og Elline Gøye. Som enke skulle Anne Rosenkrantz på sine fem børns vegne bestyre de store ejendomme, gjorde det med stor dygtighed, men havde problemer med svigerinden Elline, der boede på Clausholm. Damernes skænderier førte til at kongen måtte bryde ind, Frederik II tog Skjoldenæs len fra fru Elline og gav det til modparten, som med megen modvilje afgav det igen 1566. Anne Rosenkrantz udvidede og afrundede sine andre godsbesiddelser ved køb, mageskifter og processer, blev 1567 eneejer af Torbenfeld, havde på Lolland halvdelen af Olstrupgård og 1584 kom resten af Clausholm i børnenes besiddelse. Anne Rosenkrantz fik dog også tid til at deltage i tidens selskabsliv og havde gode forbindelser til hoffet, var blandt de seks adelsdamer, der stod bi ved dronning Sophies fødsel af det første barn, deltog i to af prinsessernes dåb og i Frederik 2.'s ligfærd til Roskilde 1588. Var gavmild, skænkede penge til legater ved Køge Skole og til fordel for fattige i Roskilde.

Radsted Kirke, Lolland (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:fl)