Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk agrikulturkemiker, docent og professor

Født fredag den 20. december 1850 i København
Død tirsdag den 3. november 1903 i København

Mini-biografi: Var søn af en major, fik efter almindelig skolegang en uddannelse på Landbohøjskolen, tog kandidateksamen 1874 og blev året efter ansat som assistent ved det kemiske laboratorium under professor C.T. Barfoed. Udførte jordbundskemiske undersøgelser vedrørende især skovjorder, fik offentliggjort Nogle Analyser af Hedejord i Tidsskrift for Skovbrug og udførte analyser til P.E. Müllers studier over skovjord. August Tuxen forskede i kunstgødningens anvendelse og skrev flere afhandlinger om sine resultater til Tidsskrift for Landøkonomi, Nyt Tidsskrift for Fysik og Kemi samt for en dels vedkommende til Landwirtschaftliche Versuchsstationen. Tuxen virkede tillige som docent i jordbundslære og holdt flere foredrag om emnet, blev 1892 udnævnt til lektor i agrikulturkemi og jordbundslære, fik 1903 titel af professor. Fik i 1881 udgivet lærebogen Kortfattet Jordbundslære med særligt Hensyn til den danske Jordbund, der siden blev udvidet og forbedret, havde på sine rejser samlet og indkøbt en glimrende mineralogisk samling som materiale til et tiltrængt dansk jordbundskort, men nåede ikke at få det publiceret. Tuxen var medstifter af Kemisk forening og medlem af Dansk geologisk forenings bestyrelse. Var halvbror til krigsminister C. Tuxen.