Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Svensk forfatter, hofembedsmand og friherre

Født fredag den 22. april 1796 i Stockholm, Sverige
Død lørdag den 17. oktober 1868 i Stockholm, Sverige

Mini-biografi: Var søn af en velhavende købmand, kom som 11årig på Uppsala Universitet, tog i 1814 kansli-eksamen, fik straks efter ansættelse i handels- og finansdepartementet, blev i 1815 kopist og 1818 protokolsekretær. Var på flere rejser til udlandet, stiftede i Danmark bekendtskab med Jens Baggesen, Johan Ludvig Heiberg, H.C. Andersen og sluttede personligt venskab med Adam Oehlenschläger, mødte siden bl.a. Goethe, Franz Grillparzer og Victor Hugo. Bernhard von Beskow havde en poetisk åre, udgav som ganske ung et par digtsamlinger, vandt i 1824 Svenska Akademiens store pris for sit patriotiske digt: "Sveriges Anor", der kan minde om Esaias Tegnérs stil. Vakte opmærksomhed ved hoffet og blev ansat som kronprins Oskars privatsekretær, forfremmedes siden til hofmarskal og ophøjedes til adelstanden. Von Beskow skrev flere fædrelandshistoriske dramaer, librettoen til operaen Den vandrande, riddaren og nogle skuespil. Var 1831-32 chef for hofkapellet og Kungliga Teatern, blev i 1834 sekretær i Svenska Akademien og skrev her adskillige biografier. Modtog serafimerbåndet, sad som medlem af Musikaliska Akademien, Kungliga Vetenskapsakademien, var æresmedlem af Konstakademien og Vitterhets-, historie- og antikvitetsakademien. Blev udnævnt til æresdoktor ved Uppsala Universitet, testamenterede sin store bogsamling og kunstskatte til universitetet og skænkede store summer til litterære, videnskabelige samt kunstneriske formål.